Komponenty
Jméno Teretron - vzorový projekt
Adresa Buštěhrad, ČR
Zákazník
Přidružené subjekty
Jiné
Komponenta
Jméno Hřebíkový přípoj překližka-dřevo
Adresář Přípoje
Typ Přípoj namáhaný na tah
Podlaží
Jiné
POSOUZENÍ MEZNÍCH STAVŮ ÚNOSNOSTI
 

EN 1995-1-1:2004+A1:2008
 
Prvky
 

Jednostřižný spoj
 

Typ materiálu 1 : Dřevo
Třída dřeva : 15mm 11p
 

Šířka [ b1 ] = 15 mm
Výška [ h1 ] = 100 mm
 

Charakteristická hustota [ ρk,1 ] = 560 kg/m3
 

Typ materiálu 2 : Dřevo
Třída dřeva : C30
 

Šířka [ b2 ] = 50 mm
Výška [ h2 ] = 100 mm
 

Charakteristická hustota [ ρk,2 ] = 380 kg/m3
 

Vlastnosti spojovacího prostředku
 

Spoj dřevo-dřevo jednostřižně namáhaný
 

Délka [ l ] = 50 mm
 

Hloubka vniku hrotu [ t1 ] = 15 mm
Hloubka vniku hrotu [ t2 ] = 35 mm
 

Věta 8.3.1.1(3)
Průměr spojovacího prostředku [ d ] = 4 mm
 

Průměr spojovacího prostředku [ d ] = 4 mm
Charakteristická pevnost v tahu [ fu,k ] = 600 MPa
Charakteristický plastický moment únosnosti [ My,Rk ] = 6,616.503 N·mm
 

Bez předvrtání
 

Maximální příspěvek účinku sepnutí [ (Fax,Rk / 4)max ] = 15 %
Hloubka vniku hrotu [ tpen ] = 35 mm
Tloušťka dřeva na straně hlavičky [ t ] = 15 mm
 

Věta 8.3.1.1(3)
Průměr spojovacího prostředku [ d ] = 4 mm
 

Průměr/hrana hlavičky [ dh ] = 7 mm
 

Charakteristická hustota [ ρk,1 ] = 560 kg/m3
Charakteristická hustota [ ρk,2 ] = 380 kg/m3
Věta 8.3.2(7)
Modifikační součinitel pevnosti na vytažení z prvku, do kterého vniká hrot = 0.188
Věta 8.3.2(7)
Modifikační součinitel pevnosti na vytažení z prvku na straně hlavičky = 0
 

Rovnice (8.25)
Charakteristická pevnost na vytažení z prvku, do kterého vniká hrot [ fax,k ] = 0.541 MPa
Rovnice (8.25)
Charakteristická pevnost na vytažení z prvku na straně hlavičky [ fax,k ] = 0 MPa
Rovnice (8.26)
Charakteristická pevnost na protažení hlavičky [ fhead,k ] = 21.952 MPa
 

Rovnice (8.24)(a)
Charakteristická osová únosnost na vytažení [ Fax,Rk,1 ] = 75.81 N
Rovnice (8.24)(b)
Charakteristická osová únosnost na vytažení [ Fax,Rk,2 ] = 1,075.648 N
 

Věta 8.3.2(4)
Charakteristická osová únosnost na vytažení [ Fax,Rk ] = 75.81 N
 

Návrhové zatížení
 

Návrhová normálová síla [ Nd ] = 5 kN
 

Změny návrhu vzhledem k únosnosti
 

Počet střihů [ nsp ] = 1
Tabulka 3.1
Součinitel [ kmod ] = 0.8
Tabulka 2.3
Dílčí součinitel [ γM ] = 1.3
 

Únosnost příčně namáhaného spojovacího prostředku
 

Pevnost v otlačení
 

Charakteristická pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny [ fh,0,1,k ] = 40.641 MPa
 

Charakteristická pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny [ fh,0,2,k ] = 20.558 MPa
 

Příčná charakteristická hodnota únosnosti na jeden střih
 

Hodnoty únosností
 

Hodnota únosnosti [ Fv,Rk,1 ] = 2,438.451 N
Hodnota únosnosti [ Fv,Rk,2 ] = 2,878.111 N
Hodnota únosnosti [ Fv,Rk,3 ] = 1,155.509 N
Hodnota únosnosti [ Fv,Rk,4 ] = 1,098.346 N
Hodnota únosnosti [ Fv,Rk,5 ] = 1,343.239 N
Hodnota únosnosti [ Fv,Rk,6 ] = 1,401.474 N
 

Příčná charakteristická hodnota únosnosti na jeden střih [ Fv,Rk ] = 1,098.346 N
 

Návrhová příčná únosnost
 

Návrhová příčná únosnost [ Fv,Rd ] = 675.905 N
 

Účinný počet hřebíků v řadě
 

Věta 8.3.1.1(3)
Průměr spojovacího prostředku [ d ] = 4 mm
 

Rozteč sloupců [ a1 ] = 40 mm
Tabulka 8.1
Součinitel [ kef ] = 0.85
Věta 8.3.1.1(8)
Účinný počet hřebíků v řadě [ nef,H ] = 2.544
 

Účinný počet spojovacích prostředků rovnoběžně s vlákny [ nef,H ] = 7.633
 

Věta 8.1.2(4)
Návrhová příčná únosnost [ Fv,ef,Rd ] = 5,158.936 N
 

Návrhová normálová síla [ Hd ] = 5,000 N
 

Věta 8.1.2(2)
Fd Fv,ef,Rd
 

 

 
Posouzení přípoje: VYHOVUJE
 

Součinitel využití průřezu [ k ] = 0.969
 

 

 

 

 

DALŠÍ POSUDKY
 

 

 

 

Pro dřevo bez předvrtání
 

 

Věta 8.3.1.1(2)
Maximální povolený průměr/strana [ dmax ] = 6 mm
Průměr/hrana [ d ] = 4 mm
 

Věta 8.3.1.1(2)
Maximální povolená hustota [ ρk,max ] = 500 kg/m3
Charakteristická hustota [ ρk,2 ] = 380 kg/m3
 

Věta 8.3.1.2(6)
Maximální povolená tloušťka [ b2,min ] = 28 mm
Šířka [ b2 ] = 50 mm
 

 

 
Posouzení požadavků na předvrtání: VYHOVUJE
 

 

 

MINIMÁLNÍ POVOLENÉ ROZTEČE A VZDÁLENOSTI
 

 

Minimální povolené rozteče a vzdálenosti
 

Prvek 1
 

 

Třída dřeva : 15mm 11p
Charakteristická hustota [ ρk,1 ] = 560 kg/m3
Průměr/hrana [ d ] = 4 mm
Úhel mezi sílou a prvkem 1 [ θ1 ] = 0 o
 

Věta 8.3.1.3(2)
Rozteč sloupců [ a1,min ] = 51 mm
Věta 8.3.1.3(2)
Rozteč řádků [ a2,min ] = 23.8 mm
Věta 8.3.1.3(2)
Vzdálenost od zatíženého konce [ a3,t,min ] = 12 mm
Věta 8.3.1.3(2)
Vzdálenost od nezatíženého konce [ a3,c,min ] = 12 mm
Věta 8.3.1.3(2)
Vzdálenost od zatíženého okraje [ a4,t,min ] = 12 mm
Věta 8.3.1.3(2)
Vzdálenost od nezatíženého okraje [ a4,c,min ] = 12 mm
 

Prvek 2
 

 

Třída dřeva : C30
Charakteristická hustota [ ρk,2 ] = 380 kg/m3
Průměr/hrana [ d ] = 4 mm
Úhel mezi sílou a prvkem 2 [ θ2 ] = 0 o
 

Tabulka 8.2
Rozteč sloupců [ a1,min ] = 40 mm
Tabulka 8.2
Rozteč řádků [ a2,min ] = 20 mm
Tabulka 8.2
Vzdálenost od zatíženého konce [ a3,t,min ] = 60 mm
Tabulka 8.2
Vzdálenost od nezatíženého konce [ a3,c,min ] = 40 mm
Tabulka 8.2
Vzdálenost od zatíženého okraje [ a4,t,min ] = 20 mm
Tabulka 8.2
Vzdálenost od nezatíženého okraje [ a4,c,min ] = 20 mm
 

Aktuální rozteče a vzdálenosti
 

Rozteč sloupců [ a1 ] = 40 mm
Rozteč řad [ a2 ] = 30 mm
 

Vzdálenost od okraje prvku 1 [ a4 ] = 20 mm
 

Vzdálenost od okraje prvku 2 [ a4 ] = 20 mm
 

α1,min α1
 

 
Posouzení roztečí sloupců α1: VYHOVUJE
 

α2,min α2
 

 
Posouzení roztečí řádků α2: VYHOVUJE
 

α4,1,min α4,1
 

 
Posouzení vzdálenosti od okraje prvku 1 α4: VYHOVUJE
 

α4,2,min α4,2
 

 
Posouzení vzdálenosti od okraje prvku 2 α4: VYHOVUJE
 

Komponenta
Jméno Hřebíkový přípoj ocel-dřevo
Adresář Přípoje
Typ Přípoj namáhaný na tah
Podlaží
Jiné
POSOUZENÍ MEZNÍCH STAVŮ ÚNOSNOSTI
 

EN 1995-1-1:2004+A1:2008
 
Prvky
 

Jednostřižný spoj
 

Typ materiálu 1 : Ocel
 

Šířka [ b1 ] = 15 mm
Výška [ h1 ] = 100 mm
 

Typ materiálu 2 : Dřevo
Třída dřeva : C30
 

Šířka [ b2 ] = 50 mm
Výška [ h2 ] = 100 mm
 

Charakteristická hustota [ ρk,2 ] = 380 kg/m3
 

Vlastnosti spojovacího prostředku
 

Spoj tlustá ocelová deska - dřevo jednostřižně namáhaný
 

Délka [ l ] = 50 mm
 

Hloubka vniku hrotu [ t1 ] = 15 mm
Hloubka vniku hrotu [ t2 ] = 35 mm
 

Věta 8.3.1.1(3)
Průměr spojovacího prostředku [ d ] = 4 mm
 

Průměr spojovacího prostředku [ d ] = 4 mm
Charakteristická pevnost v tahu [ fu,k ] = 600 MPa
Charakteristický plastický moment únosnosti [ My,Rk ] = 6,616.503 N·mm
 

Bez předvrtání
 

Poměr tlouštěk [ tsteel / d ] = 3.75
Věta 8.2.3(1)
Zařazení ocelového plechu : Tlustý
 

Maximální příspěvek účinku sepnutí [ (Fax,Rk / 4)max ] = 15 %
Hloubka vniku hrotu [ tpen ] = 35 mm
Tloušťka dřeva na straně hlavičky [ t ] = 15 mm
 

Věta 8.3.1.1(3)
Průměr spojovacího prostředku [ d ] = 4 mm
 

Průměr/hrana hlavičky [ dh ] = 7 mm
 

Charakteristická hustota [ ρk,2 ] = 380 kg/m3
Věta 8.3.2(7)
Modifikační součinitel pevnosti na vytažení z prvku, do kterého vniká hrot = 0.188
Věta 8.3.2(7)
Modifikační součinitel pevnosti na vytažení z prvku na straně hlavičky = 0
 

Rovnice (8.25)
Charakteristická pevnost na vytažení z prvku, do kterého vniká hrot [ fax,k ] = 0.541 MPa
Rovnice (8.25)
Charakteristická pevnost na vytažení z prvku na straně hlavičky [ fax,k ] = 0 MPa
Rovnice (8.26)
Charakteristická pevnost na protažení hlavičky [ fhead,k ] = 0 MPa
 

Rovnice (8.24)(a)
Charakteristická osová únosnost na vytažení [ Fax,Rk,1 ] = 75.81 N
Rovnice (8.24)(b)
Charakteristická osová únosnost na vytažení [ Fax,Rk,2 ] = 0 N
 

Věta 8.3.2(4)
Charakteristická osová únosnost na vytažení [ Fax,Rk ] = 75.81 N
 

Návrhové zatížení
 

Návrhová normálová síla [ Nd ] = 5 kN
 

Změny návrhu vzhledem k únosnosti
 

Počet střihů [ nsp ] = 1
Tabulka 3.1
Součinitel [ kmod ] = 0.8
Tabulka 2.3
Dílčí součinitel [ γM ] = 1.3
 

Únosnost příčně namáhaného spojovacího prostředku
 

Pevnost v otlačení
 

Charakteristická pevnost v otlačení rovnoběžně s vlákny [ fh,0,2,k ] = 20.558 MPa
 

Příčná charakteristická hodnota únosnosti na jeden střih
 

Hodnoty únosností
 

Hodnota únosnosti [ Fv,Rk,1 ] = 2,878.111 N
Hodnota únosnosti [ Fv,Rk,2 ] = 1,470.205 N
Hodnota únosnosti [ Fv,Rk,3 ] = 1,715.483 N
 

Příčná charakteristická hodnota únosnosti na jeden střih [ Fv,Rk ] = 1,470.205 N
 

Návrhová příčná únosnost
 

Návrhová příčná únosnost [ Fv,Rd ] = 904.742 N
 

Účinný počet hřebíků v řadě
 

Věta 8.3.1.1(3)
Průměr spojovacího prostředku [ d ] = 4 mm
 

Rozteč sloupců [ a1 ] = 40 mm
Tabulka 8.1
Součinitel [ kef ] = 0.85
Věta 8.3.1.1(8)
Účinný počet hřebíků v řadě [ nef,H ] = 2.544
 

Účinný počet spojovacích prostředků rovnoběžně s vlákny [ nef,H ] = 7.633
 

Věta 8.1.2(4)
Návrhová příčná únosnost [ Fv,ef,Rd ] = 6,905.56 N
 

Návrhová normálová síla [ Hd ] = 5,000 N
 

Věta 8.1.2(2)
Fd Fv,ef,Rd
 

 

 
Posouzení přípoje: VYHOVUJE
 

Součinitel využití průřezu [ k ] = 0.724
 

 

 

 

 

DALŠÍ POSUDKY
 

 

 

 

Pro dřevo bez předvrtání
 

 

Věta 8.3.1.1(2)
Maximální povolený průměr/strana [ dmax ] = 6 mm
Průměr/hrana [ d ] = 4 mm
 

Věta 8.3.1.1(2)
Maximální povolená hustota [ ρk,max ] = 500 kg/m3
Charakteristická hustota [ ρk,2 ] = 380 kg/m3
 

Věta 8.3.1.2(6)
Maximální povolená tloušťka [ b2,min ] = 28 mm
Šířka [ b2 ] = 50 mm
 

 

 
Posouzení požadavků na předvrtání: VYHOVUJE
 

 

 

MINIMÁLNÍ POVOLENÉ ROZTEČE A VZDÁLENOSTI
 

 

Minimální povolené rozteče a vzdálenosti
 

Prvek 2
 

 

Třída dřeva : C30
Charakteristická hustota [ ρk,2 ] = 380 kg/m3
Průměr/hrana [ d ] = 4 mm
Úhel mezi sílou a prvkem 2 [ θ2 ] = 0 o
 

Věta 8.3.1.4
Rozteč sloupců [ a1,min ] = 28 mm
Věta 8.3.1.4
Rozteč řádků [ a2,min ] = 14 mm
Věta 8.3.1.4
Vzdálenost od zatíženého konce [ a3,t,min ] = 60 mm
Věta 8.3.1.4
Vzdálenost od nezatíženého konce [ a3,c,min ] = 40 mm
Věta 8.3.1.4
Vzdálenost od zatíženého okraje [ a4,t,min ] = 20 mm
Věta 8.3.1.4
Vzdálenost od nezatíženého okraje [ a4,c,min ] = 20 mm
 

Aktuální rozteče a vzdálenosti
 

Rozteč sloupců [ a1 ] = 40 mm
Rozteč řad [ a2 ] = 30 mm
 

Vzdálenost od okraje prvku 1 [ a4 ] = 20 mm
 

Vzdálenost od okraje prvku 2 [ a4 ] = 20 mm
 

α1,min α1
 

 
Posouzení roztečí sloupců α1: VYHOVUJE
 

α2,min α2
 

 
Posouzení roztečí řádků α2: VYHOVUJE
 

α4,2,min α4,2
 

 
Posouzení vzdálenosti od okraje prvku 2 α4: VYHOVUJE
 

 

Ocelový plech musí být posouzen samostatně
 

Komponenta
Jméno Pultový nosník
Adresář Posouzení prvků
Typ Pultový nosník
Podlaží
Jiné
POSOUZENÍ MEZNÍCH STAVŮ ÚNOSNOSTI
 

EN 1995-1-1:2004+A2:2014
 
 

Výpočet napětí
 

Třída dřeva : GL28h
 

Typ průřezu : Obdélníkový
 

Návrhový moment [ My,d ] = 10 kN·m
Šířka [ b ] = 90 mm
Výška [ h ] = 315 mm
 

Průřezový modul [ Wy ] = 1,488,375 mm3
 

Návrhové napětí v ohybu [ σm,a,d ] = 6.719 MPa
Návrhové napětí v ohybu [ σm,0,d ] = 6.719 MPa
 

Výpočet pevnosti
 

 

EN 1194: 1999
Charakteristická pevnost [ fm,y,k ] = 28 MPa
EN 1194: 1999
Charakteristická pevnost [ fv,k ] = 3.2 MPa
EN 1194: 1999
Charakteristická pevnost [ ft,90,k ] = 0.45 MPa
EN 1194: 1999
Charakteristická pevnost [ fc,90,k ] = 3 MPa
 

Věta 6.6(1)
Součinitel spolupůsobení [ ksys ] = 1
Tabulka 3.1
Součinitel [ kmod ] = 0.7
Tabulka 2.3
Dílčí součinitel [ γM ] = 1.25
 

Rovnice (2.14)
Návrhová pevnost v ohybu [ fm,y,d ] = 15.68 MPa
Rovnice (2.14)
Návrhová smyková pevnost [ fv,d ] = 1.792 MPa
Rovnice (2.14)
Návrhová pevnost v tahu [ ft,90,d ] = 0.252 MPa
Rovnice (2.14)
Návrhová pevnost v tlaku [ fc,90,d ] = 1.68 MPa
 

Rovnice (6.40)
Součinitel [ km,a ] = 1
 

Rovnice (6.38)
σm,α,d km,α· ft,α,d
 

 
Pultový nosník: VYHOVUJE
 

Součinitel využití průřezu [ k ] = 0.428
 

 

 

 

POSOUZENÍ MEZNÍCH STAVŮ POUŽITELNOSTI
 

EN 1995-1-2:2004
 
 

Výpočet zbytkového průřezu
 

Tabulka 3.1
Rychlost zuhelnatění [ βn ] = 0.7 mm/min
Čas vystavení účinkům požáru [ t ] = 45 min
 

Věta 3.4.3.2(1)
Součinitel izolace [ k2 ] = 0.5
Věta 3.4.3.2(4)
Součinitel dodatečné ochrany [ k3 ] = 2
 

Věta 3.4.3.3
Čas [ tch ] = 10 min
Věta 3.4.3.4
Čas [ tf ] = 30 min
Věta 3.4.3.2(5)
Čas [ ta ] = 42.857 min
Věta 3.4.2, 3.4.3
Nominální hloubka zuhelnatění [ dcharn ] = 26.5 mm
 

Věta 4.2.2
Součinitel [ k0 ] = 1
Věta 4.2.2(1)
Hloubka [ d0 ] = 7 mm
 

Rovnice (4.1)
Účinná hloubka zuhelnatění [ def ] = 33.5 mm
 

Šířka [ b ] = 90 mm
Obrázek 4.1
Šířka [ bfi ] = 23 mm
 

Výška [ h ] = 315 mm
Obrázek 4.1
Výška [ hfi ] = 248 mm
 

Průřezový modul zbytkového průřezu [ Wy,r,fi ] = 235,765.333 mm3
 

Věta 2.4.2(3)
Redukční součinitel [ ηfi ] = 0.6
Návrhový moment [ My,d ] = 10 kN·m
 

Rovnice (2.8)
Návrhový moment [ My,d,fi ] = 6 kN·m
 

Návrhové napětí v ohybu [ σm,a,d,fi ] = 25.449 MPa
Návrhové napětí v ohybu [ σm,0,d,fi ] = 25.449 MPa
 

Výpočet pevnosti
 

 

Tabulka 2.1
Součinitel [ kfi ] = 1.15
EN 1194: 1999
Charakteristická pevnost [ fm,y,k ] = 28 MPa
EN 1194: 1999
Charakteristická pevnost [ fv,k ] = 3.2 MPa
EN 1194: 1999
Charakteristická pevnost [ ft,90,k ] = 0.45 MPa
EN 1194: 1999
Charakteristická pevnost [ fc,90,k ] = 3 MPa
 

Rovnice (2.4)
20% kvantil [ f20,m,y,d ] = 32.2 MPa
Rovnice (2.4)
20% kvantil [ f20,v,d ] = 3.68 MPa
Rovnice (2.4)
20% kvantil [ f20,t,90,d ] = 0.518 MPa
Rovnice (2.4)
20% kvantil [ f20,c,90,d ] = 3.45 MPa
 

Modifikační součinitel pro požár [ kmod,fi ] = 1
Dílčí součinitel pro dřevo za požáru [ γM,fi ] = 1
 

Rovnice (2.1)
Návrhová pevnost v ohybu [ fm,y,d,fi ] = 32.2 MPa
Rovnice (2.1)
Návrhové smykové napětí [ fv,d,fi ] = 3.68 MPa
Rovnice (2.1)
Návrhová pevnost v tahu [ ft,90,d,fi ] = 0.518 MPa
Rovnice (2.1)
Návrhová pevnost v tlaku [ fc,90,d,fi ] = 3.45 MPa
 

EN 1995-1-1:2004
 
 

Rovnice (6.39)
Součinitel [ km,a,fi ] = 1
 

Rovnice (6.38)
σm,α,d,fi km,α,fi· ft,α,d,fi
 

 
Pultový nosník za účinků požáru: VYHOVUJE
 

Součinitel využití průřezu [ k ] = 0.79
 

Komponenta
Jméno Přímý nosník z LVL za ohybu
Adresář Posouzení prvků
Typ Ohyb
Podlaží
Jiné
POSOUZENÍ MEZNÍCH STAVŮ ÚNOSNOSTI
 

EN 1995-1-1:2004+A2:2014
 
 

Výpočet napětí
 

Třída dřeva : Kerto-Q
 

Typ průřezu : Obdélníkový
 

Návrhový moment [ My,d ] = 20 kN·m
 

Šířka [ b ] = 75 mm
Výška [ h ] = 400 mm
 

Průřezový modul [ Wy ] = 2,000,000 mm3
 

Návrhové napětí v ohybu [ σm,y,d ] = 10 MPa
 

Výpočet pevnosti
 

 

EN 14374
Charakteristická pevnost [ fm,y,k ] = 32 MPa
 

Věta 6.6(1)
Součinitel spolupůsobení [ ksys ] = 1
Tabulka 3.1
Součinitel [ kmod ] = 0.6
Tabulka 2.3
Dílčí součinitel [ γM ] = 1.2
 

Návrhová pevnost v ohybu [ fm,y,d ] = 16 MPa
 

 
σm,y,d fm,y,d
 

 

 
Posouzení na ohyb: VYHOVUJE
 

Součinitel využití průřezu [ k ] = 0.625
 

 

 

 

POSOUZENÍ MEZNÍCH STAVŮ POUŽITELNOSTI
 

EN 1995-1-2:2004
 
 

Výpočet zbytkového průřezu
 

Tabulka 3.1
Rychlost zuhelnatění [ βn ] = 0.7 mm/min
Čas vystavení účinkům požáru [ t ] = 60 min
 

Věta 3.4.3.2(1)
Součinitel izolace [ k2 ] = 0.4
Věta 3.4.3.2(4)
Součinitel dodatečné ochrany [ k3 ] = 2
 

Věta 3.4.3.3
Čas [ tch ] = 45 min
Věta 3.4.3.4
Čas [ tf ] = 50 min
Věta 3.4.3.2(5)
Čas [ ta ] = 60 min
Věta 3.4.2, 3.4.3
Nominální hloubka zuhelnatění [ dcharn ] = 15.4 mm
 

Věta 4.2.2
Součinitel [ k0 ] = 1
Věta 4.2.2(1)
Hloubka [ d0 ] = 7 mm
 

Rovnice (4.1)
Účinná hloubka zuhelnatění [ def ] = 22.4 mm
 

Šířka [ b ] = 75 mm
Obrázek 4.1
Šířka [ bfi ] = 30.2 mm
 

Výška [ h ] = 400 mm
Obrázek 4.1
Výška [ hfi ] = 355.2 mm
 

Průřezový modul zbytkového průřezu [ Wy,r,fi ] = 635,040.768 mm3
 

 

Výpočet napětí
 

 

Věta 2.4.2(3)
Redukční součinitel [ ηfi ] = 0.6
Návrhový moment [ My,d ] = 20 kN·m
 

Rovnice (2.8)
Návrhový moment [ My,d,fi ] = 12 kN·m
 

Návrhové napětí za ohybu [ σm,y,d,fi ] = 18.896 MPa
 

Výpočet pevnosti
 

 

Tabulka 2.1
Součinitel [ kfi ] = 1.1
EN 14374
Charakteristická pevnost [ fm,y,k ] = 32 MPa
 

Rovnice (2.4)
20% kvantil [ f20,m,y,d ] = 35.2 MPa
 

Modifikační součinitel pro požár [ kmod,fi ] = 1
Dílčí součinitel pro dřevo za požáru [ γM,fi ] = 1
 

Rovnice (2.1)
Návrhová pevnost v ohybu [ fm,y,d,fi ] = 35.2 MPa
 

 
σm,y,d,fi fm,y,d,fi
 

 

 
Posouzení na ohyb za účinků požáru: VYHOVUJE
 

Součinitel využití průřezu [ k ] = 0.537
 

Komponenta
Jméno Návrh táhla
Adresář Adresář
Typ Tah rovnoběžně s vlákny
Podlaží
Jiné
POSOUZENÍ MEZNÍCH STAVŮ ÚNOSNOSTI
 

EN 1995-1-1:2004+A2:2014
 
 

Výpočet napětí
 

Třída dřeva : C24
 

Typ průřezu : Obdélníkový
 

Návrhová síla v tahu [ Ft,0,d ] = 1 kN
 

Šířka [ b ] = 63 mm
Výška [ h ] = 100 mm
 

Plocha [ A ] = 6,300 mm2
 

Návrhové napětí v tahu [ σt,0,d ] = 0.159 MPa
 

Výpočet pevnosti
 

EN 338: 2009
Charakteristická pevnost [ ft,0,k ] = 14 MPa
 

Věta 6.6(1)
Součinitel spolupůsobení [ ksys ] = 1.1
Tabulka 3.1
Součinitel [ kmod ] = 0.8
Tabulka 2.3
Dílčí součinitel [ γM ] = 1.3
 

Rovnice (2.14)
Návrhová pevnost v tahu [ ft,0,d ] = 9.477 MPa
 

Rovnice (6.1)
σt,0,d ft,0,d
 

 

 
Posouzení v tahu rovnoběžně s vlákny: VYHOVUJE
 

Součinitel využití průřezu [ k ] = 0.017
 

 

 

 

POSOUZENÍ MEZNÍCH STAVŮ POUŽITELNOSTI
 

EN 1995-1-2:2004
 
 

Výpočet zbytkového průřezu
 

Tabulka 3.1
Rychlost zuhelnatění [ βn ] = 0.8 mm/min
Čas vystavení účinkům požáru [ t ] = 25 min
 

Věta 3.4.2, 3.4.3
Nominální hloubka zuhelnatění [ dcharn ] = 20 mm
 

Věta 4.2.2
Součinitel [ k0 ] = 1
Věta 4.2.2(1)
Hloubka [ d0 ] = 7 mm
 

Rovnice (4.1)
Účinná hloubka zuhelnatění [ def ] = 27 mm
 

Šířka [ b ] = 63 mm
Obrázek 4.1
Šířka [ bfi ] = 9 mm
 

Výška [ h ] = 100 mm
Obrázek 4.1
Výška [ hfi ] = 46 mm
 

Šířka [ bfi ] = 9 mm
Výška [ hfi ] = 46 mm
Zbytkový průřez [ Ar,fi ] = 414 mm2
 

Výpočet napětí
 

 

Věta 2.4.2(3)
Redukční součinitel [ ηfi ] = 0.6
Návrhová síla v tahu [ Ft,0,d ] = 1 kN
 

Rovnice (2.8)
Návrhová síla v tahu [ Ft,0,d,fi ] = 0.6 kN
 

Návrhové napětí v tahu [ σt,0,d,fi ] = 1.449 MPa
 

Výpočet pevnosti
 

 

Tabulka 2.1
Součinitel [ kfi ] = 1.25
Charakteristická pevnost [ ft,0,k ] = 14 MPa
 

Rovnice (2.4)
20% kvantil [ f20,t,0,d ] = 17.5 MPa
 

Modifikační součinitel pro požár [ kmod,fi ] = 1
Dílčí součinitel pro dřevo za požáru [ γM,fi ] = 1
 

Rovnice (2.1)
Návrhová pevnost v tahu [ ft,0,d,fi ] = 17.5 MPa
 

Rovnice (6.1)
σt,0,d,fi ft,0,d,fi
 

 

 
Posouzení v tahu rovnoběžně s vlákny za účinků požáru: VYHOVUJE
 

Součinitel využití průřezu [ k ] = 0.083