Protokoly

Rychlé, přehledné a zevrubné protokoly jsou silnou stránkou Teretronu. Analytické protokoly jsou tvořeny ihned jak v podokně programu, tak formou samostatných výstupů..

V podokně výstupů inženýr vidí výpočty v reálném čase dohromady včetně odkazů na příslušné Eurokódy.

Výstupy jsou ve vysoké kvalitě zpracování s důrazem na přesnost a soulad s aktuálními normami.

Zvláštní důraz je kladen na naprostou přesnost u symbolů a jednotek. Proto protokoly vytvořené Teretronem splňují nejvyšší požadavky na odbornou úroveň, jak v podokně výstupů tak i ve vytištěných protokolech.

Příklad

Rozsáhlé reference

Teretron je vytvořen s důrazem na poskytnutí inženýrům snadného, rychlého a přesného dohledání každého vzorce v příslušné návrhové normě.

Každý výpočet obsahuje příslušné reference v záložce výpočtů, dle zvyklostí v inženýrské praxi. Navíc součástí Teretronu je i samostatná záložka referencí, která uvádí analytický popis původu každého použitého vzorce dle normy, dohromady s plnohodnotným odkazem na příslušný Eurokód, CEN, Planning document apod.

Export a Přizpůsobení

I přesto, že protokoly z Teretronu jsou velmi podrobné, vždy může nastat případ, kdy budete potřebovat je dále zpracovávat, či do nich něco připsat, dokreslit či je začlenit do souhrnného firemného protokolu.

Proto Teretron umožňuje pouhým kliknutím myši vyexportovat protokoly ve formátu RTF (.rtf) a ve formátu Microsoft WordⒸ 2007 (.docx) umožňující další zpracování.

Navíc Teretron obsahuje řadu možností pro přizpůsobení přímo v prostředí programu, umožňujících přirozeně upravovat nastavení výstupů.

Tyto stránky poskytují základní informace o softwaru TeretronTM.
Můžete zde najít také detaily analýz pro jednotlivé příklady návrhu pod Dokumentace stránkou.