Prostě nejlepší rozhraní na trhu

Prostředí programu Teretron je jednoduché a intuitivní. Navržené s ohledem na práci inženýrů v praxi. Hlavním zaměřením je zjednodušení práce při procesu návrhu a posouzení konstrukcí. Umožňuje rychlý a efektivní pracovní výkon.

Formulář pro vstupní údaje

Navrhování s Teretronem je jednoduché a přímočaré. Pouze vyplníte formulář se vstupními údaji a jste připraveni k výpočtu!

Připojené skicy usnadňují ověření všech zadávaných údajů, takže ihned přesně víte, co zadáváte.

Dynamická grafika u spojů

Při navrhvání spojů je celá grafika dynamická. Zadáváte detaily spoje a ihned vidíte vše graficky vykreslováno v reálném čase.

Formulář výstupů

Výstupní protokol obsahuje všechny informace související s návrhem a výpočtem.

Ihned vidíte klíčové výsledky návrhu, nebo kontrolujete detailní výpočet, nebo si můžete přečíst průvodce s použitými předpisy a normami.

Návrh "bez klikání"

Jednou z největších předností Teretronu je jeho typický návrh "bez klikání". Pokaždé, když měníte vstupy, celý projekt je celý okamžitě přepočítán a automaticky u posudků zobrazuje, zda-li jsou splněny všechny požadavky bez nutnosti kontrolovat celý protokol.

Použijte pouze kolečko myši pro změnu vstupní hodnoty a ihned vidíte, jestli posouzení vyhovuje a návrh je hotov!

Uživatelsky nastavitelné součinitele

Teretron obsahuje přednastavené hodnoty odpovídající Eurokódům, české Národní příloze a dokonce nabízí i možnost použít soubor součinitelů z norem ve fázi schvalování.

Přesto jsou všechny součinitele plně uživatelsky nastavitelné. Součinitel lze nastavit pro vybranou část nebo celý projekt najednou.

Také můžete vytvořit, uložit a načíst vlastní profil projektu či firmy šetřící Váš drahocenný čas a poskytující Vám plnou kontrolu nad návrhem konstrukce.

Automatická kontrola chyb

Teretron není pouze nástroj pro výpočet napětí, ale komplexní balíček pro navrhování. Zvláštní pozornost jsme věnovali eliminaci vzniku chyb při zadávání a návrhu konstrukcí. Teretron Vás okamžitě upozorní, pokud nějaké uspořádání není reálné, pokud je součinitel mimo běžné hodnoty, nebo pokud požadované údaje pro dokončení výpočtu chybí.

Teretron pracuje s Vámi, ne proti Vám a pomáhá Vám ušetřit cenný čas při návrhu!

Kontrola celého projektu

Teretron Vás informuje o průběžném stavu návrhu (splňuje/ nesplňuje) po celou dobu. Ale také Vás informuje o stavu celého projektu. Jednoduchá kontrola vrchní lišty Vám umožňuje okamžitě vidět stav nejen právě navrhované komponenty, ale i celého projektu. Vždy budete vědět, pokud Vám něco chybí!

Pás karet

Moderní řešení prostředí formou pásu karet zobrazuje přehledně celou škálu možných příkazů bez nutnosti zdlouhavého seznamování se s programem.

Stromová struktura

Všechny navrhované komponenty v Teretronu jsou uspořádány ve stromové struktuře. To je podobné tomu, na co jste zvyklí pri práci s vaším operačním systémem.

Kopírujte, vkládejte, upravujte komponenty nebo celé části projektu jedním kliknutím.

Import/ Export komponent

Často můžete chtít otestovat úspěšně navržený element v novém projektu. Teretron Vám umožňuje plně importovat a exportovat části mezi projekty navzájem.

Tyto stránky poskytují základní informace o softwaru TeretronTM.
Můžete zde najít také detaily analýz pro jednotlivé příklady návrhu pod Dokumentace stránkou.