Navrhování prvků z lepeného lamelového dřeva a LVL

Teretron umožňuje návrh a posouzení prvků a průřezů z lepeného lamelového dřeva. Umožňuje též posouzení prvků s proměnnou výškou průřezu popsaných v Eurokódu 5 (EN 1995-1-1:2004+A2:2015 Kapitola 6.4.3).

Nosníky z lepeného lamelového dřeva s proměnným průřezem

Navrhování prvků z lepeného lamelového dřeva & LVL podle Eurokódu:

Sedlové nosníky

Zakřivené nosníky

Vyklenuté nosníky

Rozsáhlá databáze lepeného lamelového dřeva a LVL

Teretron obsahuje databázi

  • homogenního lepeného lamelového dřeva
  • kombinovaného lepeného lamelového dřeva
  • Kerto-LVL©

Náš tým je navíc připraven pomoci Vám s Vaším projektem při implementaci na míru uvažovaného lepeného lamelového dřeva nebo LVL (kontaktujte nás pro další informace).

Tyto stránky poskytují základní informace o softwaru TeretronTM.
Můžete zde najít také detaily analýz pro jednotlivé příklady návrhu pod Dokumentace stránkou.