Požární návrh

Plná podpora statického návrhu za požární situace podle Eurokódu 5, Část 1-2 (EN 1995-1-2:2004).

Navrhování chráněných i nechráněných průřezů. Teretron také obsahuje rozlišení pro průřezy, u kterých požární ochrana odpadá na začátku zuhelnatění nebo později a to na základě specifikace výrobců.

Návrh za požáru jedním kliknutím

Požární návrh je plně integrován v návrhu za běžné teploty. Jednoduše vyberete "Požární návrh" v příslušné tabulce; po proběhnutí kontroly mezního stavu únosnosti provede Teretron také posouzení prvků nebo průřezů na základě zadaných okrajových podmínek pro požární návrh. Požární návrh je tedy opravdu záležitostí kliknutí na jedno tlačítko.

Metoda redukovaného průřezu

Teretron používá metodu redukovaného průřezu (jak je uvedeno v EN 1995-1-2:2004 Kapitola 4.2.2). To zjednodušuje vstupy požadované po uživateli.

Jedinou věcí, kterou musíte vybrat, je požadovaná doba požární odolnosti (a případně způsob ochrany) a posouzení na účinky požáru bude provedeno automaticky

Tyto stránky poskytují základní informace o softwaru TeretronTM.
Můžete zde najít také detaily analýz pro jednotlivé příklady návrhu pod Dokumentace stránkou.