Navrhování průřezů

Teretron umožňuje komplexní navrhování všech typů průřezů obsažených v Eurokódu 5 na mezní stavy únosnosti při namáhání jak v jednom hlavním směru podle (EN 1995-1-1:2004+A2:2015 Kapitola 6.1)
tak i kombinovaným namáháním podle (>EN 1995-1-1:2004+A2:2015 Kapitola 6.1).

Komplexní navrhování pro všechny návrhové situace

Tah rovnoběžně s vlákny

Tah kolmo na vlákna

Tlak rovnoběžně s vlákny

Tlak kolmo na vlákna

Tlak šikmo k vláknům

Jednoosý ohyb

Dvojosý ohyb

Kombinace ohybu a osového tahu

Kombinace ohybu a osového tlaku

Smyk

Kroucení

Tyto stránky poskytují základní informace o softwaru TeretronTM.
Můžete zde najít také detaily analýz pro jednotlivé příklady návrhu pod Dokumentace stránkou.