Nejvýkonnější nástroj pro navrhování dřevěných konstrukcí na trhu

Teretron je poměrně jednoduchý, přesto je to nejvýkonnější softwarový nástroj pro navrhování spojů podle Eurokódu 5.

Kombinuje jednoduché používání aplikace s rozsáhlými možnostmi v zadávání údajů umožňujících navrhování i momentových přípojů a spojů vystavených namáhání tahem stejně jako určení příčné a osové únosnosti spojovacích prostředků.

Prvky, zatížení a orientace spoje mohou být v libovolném úhlu, což Vám umožní celkovou svobodu při navrhování geometrie konstrukce!

Momentové přípoje

Teretron je nejvýkonnější nástroj pro navrhování momentových přípojů.

Spoje mohou být navrhovány při zatížení kombinací osové síly, smykové síly a ohybového momentu.

Teretron ověřuje taktéž odolnost spoje proti roztržení, stejně jako celkovou smykovou pevnost dřevěných prvků.

Software taktéž ověří geometrii spoje s ohledem na minimální doporučené rozteče a vzdálenosti od okrajů prvků s ohledem na minimální požadavky Eurokódu 5.

Příklad výpočtu

Spoje namáhané tahem

Spoje namáhané pouze tahem mohou být taktéž navrhovány pomocí Teretronu.

Stejně jako v předchozím případě, software ověří nejen únosnost spoje, ale ověří také u spojovacích prostředků minimální rozteče a vzdálenosti od okrajů prvků požadované Eurokódem 5.

Příklad výpočtu

Příčná únosnost spojovacího prostředku

Kromě posouzení celého spoje namáháného tahem, Teretron umožňuje také výpočet příčné únosnosti jednotlivých spojovacích prostředků.

To může být užitečné při předběžném navrhování, kdy chceme ověřit vlastnosti různých spojovacích prostředků.

Dokáže taktéž pomoci s navrhováním nestandardních spojů nebo spojů jednoduchých elementů (například opláštění stěnových panelů).

Neméně významná je i možnost vložení návrhové síly pod různým úhlem, která umožňuje porovnat chování různých spojovacích prostředků kolíkového typu pod různými úhly k vláknům, což je nezbytné pro návrh momentového přípoje.

Osová únosnost spojovacího prostředku

Obdobně Vám Teretron nabízí možnost výpočtu osové únosnosti jednotlivých spojovacích prostředků.

Jako v předchozím případě, i toto může být užitečné v předběžném návrhu pro získání únosnosti různých typů spojovacích prostředků.

Vzhledem k tomu, že osově zatížené spoje nejsou ovlivněny redukcí vlivem roztečí, výpočet celkové únosnosti spoje zatíženého tahem se stává prostým vynásobením únosnosti spojovacího prostředku jejich počtem.

Obsahuje všechny materiály související s dřevěnými konstrukcemi..

Teretron poskytuje rozsáhlou knihovnu materiálů používaných pro dřevěné spoje. Můžete navrhovat spoje:

 • dřevo-dřevo
 • dřevo-deska na bázi dřeva
 • ocel-dřevo

Spoje mohou být jedno i dvojstřížné.

...a všech typů spojovacích prostředků

Teretron podporuje všechny spojovací prostředky popsané v Eurokódu 5.

 • hřebíky
 • sponky
 • svorníky
 • kolíky
 • vruty

Spojovací prostředky mohou být libovolného průměru až do 30mm.

Účinek sepnutí je vzat plně v úvahu v souladu sEN 1995-1-1:2004+A2:2015 Kapitola 8.2).

Široké možnosti uspořádání

Teretron pokrývá všechny standardní případy pro dřevěné konstrukce:

obdélníkové

prostřídané

po obvodu

v kruhu

ve dvou kruzích

Posouzení podrobných parametrů spoje

Teretron nekončí s posouzením pouhé příčné únosnosti spoje. Při posuzování spoje s Teretronem kontrolujete i požadavky detailního návrhu jako jsou:

 • rozteče spojovacích prostředků
 • vzdálenosti od okrajů prvků
 • požadavky na předvrtání
 • délka spojovacího prostředku
 • hloubka vniku

Teretron pomáhá navrhovat tak efektivně, detailně a přesně, jak je to jen možné.

Tyto stránky poskytují základní informace o softwaru TeretronTM.
Můžete zde najít také detaily analýz pro jednotlivé příklady návrhu pod Dokumentace stránkou.