Navrhování sloupů podle Eurokódu 5

Komplexní podpora navrhování sloupů podle Eurokódu 5. Prvky mohou být namáhány tlakem i kombinací tlaku s ohybem, s uvažováním vzpěru (EN 1995-1-1:2004+A2:2015 Kapitola 6.3.2).

Dvojosý vzpěr a klopení

Podmínky vzpěru mohou být uvažovány různě pro osy y-y a z-z, umožňující rychlý a efektivní návrh.

Navíc může být uvažováno klopení (EN 1995-1-1:2004+A2:2015 Kapitola 6.3.3) v nastaveních pro návrh nosníků.

Tyto stránky poskytují základní informace o softwaru TeretronTM.
Můžete zde najít také detaily analýz pro jednotlivé příklady návrhu pod Dokumentace stránkou.