Navrhování nosníků podle Eurokódu 5

Teretron podporuje navrhování všech typů nosníků obsažených v Eurokódu 5, včetně pultových nosníků a nosníků se zářezy.

Nosníky mohou být namáhány ohybem i kombinovaným namáháním osové tlakové síly a ohybu, včetně posouzení klopení za ohybu.

(EN 1995-1-1:2004+A2:2015 Kapitola 6.3.3)

Nosníky se zářezy

Plná podpora navrhování nosníků se zářezy s výpočtem součinitele kv pro posouzení smyku.

(EN 1995-1-1:2004+A2:2015 Kapitola 6.5.2)

Pultové nosníky

Plná podpora návrhu pultových nosníků s výpočtem součinitele km,a pro posouzení v ohybu.

(EN 1995-1-1:2004+A2:2015 Kapitola 6.4.2)

Tyto stránky poskytují základní informace o softwaru TeretronTM.
Můžete zde najít také detaily analýz pro jednotlivé příklady návrhu pod Dokumentace stránkou.