Specialista na dřevěné konstrukce

TeretronTM je navržen s ohledem na zjednodušení navrhování dřevěných konstrukcí pro odborníky z oboru. Kombinuje jednoduché, moderní a intuitivní prostředí s nejširším pokrytím Eurokódu 5 na trhu (EN 1995-1-1: 2004 + A2:2015), společně s plnou integrací požárního návrhu (EN 1995-1-2:2004).

Nejširší pokrytí Eurokódu 5

Nejširší záběr návrhových možností na trhu. Poskytuje komplexní návrhovou pomůcku pro:

 • momentové přípoje
 • spoje namáhané tahem
 • nosníky (včetně zářezů a náběhů)
 • zakřivené a vyklenuté nosníky
 • sloupy
 • průřezy

Navíc rozsáhlá databáze materiálů:

 • jehličnaté dřeviny
 • listnaté dřeviny
 • lepené lamelové dřevo
 • LVL
 • překližka

Plně integrovaný požární návrh

Požární návrh je integrován v návrhu průřezů a prvků a může být jednoduše spočten jediným kliknutím na tlačítko.

Dozvědět se více

Podrobné protokoly

Detailní protokoly poskytující podrobné analytické výpočty krok za krokem

Kompletní reference na specifické články Eurokódu 5 a všechny související předpisy a normy. Všechny normy jsou aktuální v poslední verzi programu.

Vysoce precizní symboly a značky s profesionálním a vědeckým standardem.

Možnost exportu do MS WORD (*.docx) a Rich Text Format (*.rtf) pro následné zpracování a formátování protokolu podle Vašich zvyklostí a představ

Dozvědět se více

Jednoduše se učí, jednoduše se používá

Moderní a intuitivní uživatelské prostředí. Úžasně jednoduché k naučení se, úžasně jednoduché pro použití.

Moderní prostředí s pásem karet, kde máte po ruce všechny příkazy.

Stromová struktura adresáře, kde rychle naleznete všechny součásti Vašeho návrhu. Uspořádejte do složek, vyjměte/zkopírujte/vložte komponenty nebo rovnou celé adresáře.

Unikátní způsob přepočítání “bez klikání”. Ihned vidíte posouzení, zda Váš návrh vyhovuje či ne, před spuštěním zevrubné analýzy.

Dozvědět se více

Tyto stránky poskytují základní informace o softwaru TeretronTM.
Můžete zde najít také detaily analýz pro jednotlivé příklady návrhu pod Dokumentace stránkou.