Teretron Professional (pro Windows)

Standardní verze Teretron obsahuje kompletní sadu nástrojů pro efektivní navrhování dřevěných konstrukcí.
Teretron je v současnosti dostupný pro 32 a 64 bitové verze Windows.

 • Spoje v tahu
 • Momentové spoje
 • Příčná únosnost spojovacích prostředků
 • Osová únosnost spojovacích prostředků
 • Spojovací prostředky: Hřebíky, Sponky, Svorníky, Kolíky, Vruty
 • Uspořádání: Obdélníkové, Prostřídané, Obvodové, Kruhové
 • Sloupy namáhané kombinací ohybu a osového tlaku
 • Nosníky namáhané kombinací ohybu a osové síly
 • Pultové nosníky
 • Nosníky se zářezem v podpoře
 • Sedlové nosníky
 • Zakřivené nosníky
 • Vyklenuté nosníky
 • Tah rovnoběžně s vlákny
 • Tah kolmo na vlákna
 • Tlak rovnoběžně s vlákny
 • Tlak kolmo na vlákna
 • Jednoosý ohyb
 • Dvojosý ohyb
 • Kombinace namáhání ohybem a tahem
 • Kombinace namáhání ohybem a tlakem
 • Smyk
 • Kroucení
 • Návrh průřezů za požáru
 • Návrh prvků za požáru

Pro využití plné verze budete potřebovat odpovídající licenci Licenci můžete zakoupit pod tímto Zakoupit odkazem.


Teretron Connect (pro Windows)

Odlehčená verze Teretronu s plnou škálou nástrojů pro efektivní navrhování spojů dřevěných konstrukcí.
Teretron je v současnosti k dispozici pro 32 a 64 bitové verze Windows.

 • Spoje v tahu
 • Momentové spoje
 • Příčná únosnost spojovacích prostředků
 • Osová únosnost spojovacích prostředků
 • Spojovací prostředky: Hřebíky, Sponky, Svorníky, Kolíky, Vruty
 • Uspořádání: Obdélníkové, Prostřídané, Obvodové, Kruhové

Pro využití verze Teretron Connect budete potřebovat odpovídající licenci. Licenci můžete zakoupit pod tímto Zakoupit odkazem.


Zkušební (Trial) verze Teretron (pro Windows)

Zkušební (Trial) verze Vám umožní nahlédnout do programu Teretron, prohlédnout si uživatelské prostředí a vyzkoušet si některé výpočty.
Teretron je v současnosti k dispozici pro 32 a 64 bitové verze Windows.

 • Tah rovnoběžně s vlákny
 • Tlak rovnoběžně s vlákny
 • Příčná únosnost spojovacích prostředků
 • Osová únosnost spojovacích prostředků
 • Návrh za požární situace zahrnující průřezy

Zkušební (Trial) verzi můžete stáhnout a používat zdarma!