Specialista na dřevo

Přední softwarová aplikace
pro navrhování dřevěných konstrukcí.


Spoje • Prvky
Lepené lamelové dřevo a LVL • Návrh za požáru

Dozvědět se více.

Nejširší pokrytí Eurokódu 5

Nejširší pokrytí Eurokódu 5
(EN 1995-1-1:2004+A2:2015

Plně integrovaný návrh za požární situace
(ČSN EN 1995-1-2)

Dozvědět se více

Spoje

Momentové spoje
Tahové spoje
Příčná a osová únosnost spojovacích prostředků
Hřebíky, Sponky, Svorníky, Kolíky a Vruty

Dozvědět se více

Navrhování prvků

Sloupy (včetně vzpěru)

Nosníky (včetně klopení a kroucení)
Pultové nosníky
Nosníky se zářezy

Dozvědět se více

Návrh za požární situace

Návrh za požární situace integrován
do posuzování prvků a průřezů.

Chráněné a
nechráněné průřezy.

Dozvědět se více

Lepené lamelové dřevo a LVL

Sedlové nosníky

Zakřivené nosníky

Vyklenuté nosníky

Dozvědět se více

Navrhování průřezů

Navrhování všech typů průřezů
obsažených v Eurokódu 5.

Tah • Tlak
Ohyb • Smyk • Kroucení

Dozvědět se více